හඳට යන්න 18ක් තොරාගෙන තිබේ.

World

නාසා අයතනය 2024 නව සඳ මෙහෙයුම සඳහා ගගනගාමීන් තොරාගෙන තිබේ.

එම ආයතනය නිවේදනය කළේ, ඒ සඳහා 18 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඇති බවය.

ඒ අතරට මින් පෙර, අභ්‍යවකාශ තරණය කළ අයවලුන් මෙන්ම ප්‍රථමවරට අභ්‍යවකාශය තරණය කරන කාන්තාවක් ද ඇතුළත් වේ.

තොරාගත් පිරිසගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, අමෙරිකානු උප ජනපති මයික් පෙන්ස් ඔවුන්ට සුබ පැතුම් එක් කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *