වසරේ පැහැදිලිම උල්කා වර්ෂාව නැරඹීමට ලාංකිකයින්ට අවස්ථාව

Sri Lanka

රී ලාංකිකයින්ට අද සිට ජෙමිනීඩ් උල්කා වර්ෂාව නැරඹීමේ අවස්ථාව උදාවන බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, ජෙමිනි හෙවත් මිථුන රාශිය පිහිටි ප්‍රදේශයේ සිට ඇදහැළෙන බැවින් ජෙමිනීඩ් යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙය මේ වසරේ පැහැදිලිම උල්කා වර්ෂාව බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *