ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ශ්‍රි ලංකාවේ නිල සංචාරයක

Sri Lanka

ද්වි පාර්ශවික සබඳතා ශක්තිමත් කරමින් ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයශංකර් මහතා තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ දින දිවයිනට පැමිණියා.

ජයශංකර් මහතා අද ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මුණ ගැසුණා.

දෙරටේ කොවිඩ්-19 සංචාරක සීමාවන් මධ්‍යයේ මෙම සංචාරය එයාර් බබ්ල් සංකල්පය හරහා සංවිධානය කර තිබෙනවා.

මේ එම හමුවේ විශේෂ අවස්ථා