වට්සැප් නව කොන්දේසි සහ පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති මාලාව ක්‍රියාත්මක වීම කල්යයි

World

ජංගම දුරකථන පරිශීලකයන් අතර වඩාත් ප්‍රචලිත වට්සැප් සමාජ මාධ්‍ය යෙදුමෙහි කොන්දේසි සහ පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති මාලාව වෙනස් කිරීම මේ වසරේ මැයි මාසය දක්වා කල්ගොස් ඇති බව වට්සැප් සමාගම නිවේදනය කරනවා.

ලබන පෙබරවාරි 8 වැනිදා සිට වට්සැප් යෙදුම වෙනස් කිරීමටයි එම සමාගම සැලසුම් කර තිබුණේ.

මේ සමග වට්සැප් සමාගම තම පරිශීලකයන් වට්සැප් යෙදුම හරහා සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීම හා එම දත්ත වාණිජමය අරමුණු සදහා යොදාගැනීම මේ වසරේ මැයි මාසයෙන් පසු කාලයක් දක්වා කල්දමා ඇති බව ශ්‍රීලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය දැනුම් දෙනවා.

වට්සැප් නව කොන්දේසි සහ පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති මාලාව ක්‍රියාත්මක වීම කල්යාම හේතුවෙන් ඊට එකග නොවුන පරිශීලකයන් හට මැයි මාසය දක්වා තම ගිණුම් අහිමිවීමෙන් තොරව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *