තවත් ඇමතිවරයෙක් කොවිඩ් -19 ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වෙයි

Coronavirus Political Sri Lanka

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා කොවිඩ් -19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. මේ වන විට කොවිඩ්-19 ආසාදනය වූ 07 වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ ඔහුය.