ඇස්ට්‍රා සෙ‌​නෙකා කොවිෂිල්ඩ් එන්නත් තොගය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නිල වශයෙන් භාරගන්නා ලදි

Coronavirus

ඉන්දිය රජය විසින් මෙරටට ප්‍රධානය කරන ලද  ඇස්ට්‍රා සෙ‌​නෙකා කොවිෂිල්ඩ් එන්නත් තොගය  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අද (28) කටුනායක ගුවන්තොටුපෙල්දි නිල වශයෙන් භාරගන්නා ලදි.

ජනාධිපති උප​දේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසන අකාරයට මෙම එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5 ක ප්‍රමාණය ගුවන්තොටුපොළේ සිට සෘජුවම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ශීතාගාරවලට ප්‍රවාහනය​ කෙරෙයි. සෙල්සියස් අංශක 2-8ත් අතර උෂ්ණත්වයක් යටතේ ඒන්නත් ගබඩා කර තැබෙන අතර අනතුරුව හෙට (29 වැනිදා) දිනයේ සිට රජයේ රෝහල් ආශ්‍රිත එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන 4000කදී එන්නත ලබාදීමේ පළමු පියවර ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *