පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සදහා අයි ඩි එච් රෝහලේ දැඩිසත්කාර ඒකකයට

Coronavirus

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා අයි ඩී එච් රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට මාරු කර ඇත

ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනාගැනීමෙන් පසු ඇය ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කර තිබුණේ කොග්ගල ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකටයි. ඉන්පසු  ඇය කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යා පීඨයේ රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇත.නෙත් නිවුස් වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ ඊයේ පස්වරුව වන විට අයි ඩී එච් රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇති බවයි 

අමාත්‍යතුමායගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන කාංචන ජයරත්න ද කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනාගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *