මෙරට පළමු වෛද්‍ය මරණය කරාපිටිය රෝහලෙන්

Coronavirus

කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි වෛද්‍ය ගයාන් දන්තනාරායන අදඅ02)උදෑසන දිවියෙන් සමුගත්තේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *