ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ඓතිහාසික මැතිවරණ ජයග්‍රහණයට වසර 3 යි.

Political Sri Lanka

2018 වසරේ පෙබරවාරි 10 වැනිදා පැවැති පළාත් පාලන මැතිවරණය ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ පැවැත්වූ ඓතිහාසික මැතිවරණයයි. එයට ප්‍රධානම හේතුව වූයේ බලයේ සිටි ආණ්ඩුවක් පළාත් පාලන මැතිවරණයකදී පරාජයට පත්වූ පළමුවැනි අවස්ථාව වීමය. ඉතිහාසයේ කිසිදු ආණ්ඩුවක් තමන් බලයේ සිටියදී තැබූ පළාත් පාලන මැතිවරණයකින් මෙලෙස පරාජය වී නැත. එහෙත් මෙම මැතිවරණයේදී බලයේ සිටින ආණ්ඩුව සැදුම්ලත් ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංක නිදහස් පක්ෂය පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් දිවයින පුරා ඇති පලාත් පාලන ආයතන 80% වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක බලය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *