කොරෝනා ආසාදිතයෙක් නිසා මැතිවරණ කොමිසම වැසෙයි

Coronavirus Sri Lanka

කොරෝනා ආසාදිතයෙක් පිළිබඳව අනාවරණය වීමෙන් මැතිවරණ කොමිසම අද (11) හා හෙට (12) වසා දමා ඇත. කොමිසමේ ගිණුම් අංශයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා ආසාදිත වී ඇති බව අනාවරණය වී ඇති අතර ඔහු කොමිසමේ තවත් සේවකයින් සමග සබඳතා පැවැත්වීම හේතුවෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සියලු අංශ තාවකාලිකව වසා දමා විෂබීජහරණය කරනු ලබයි.

කොමිසමේ කටයුතු ලබන සඳුදා (15) සිට යළි ආරම්භ වේ.