කටානේ නිවසකින් ගිනි අවි, පිස්තෝල සහ උණ්ඩ රැසක් හමුවෙයි

Sri Lanka

කටාන මිරිස්වත්ත දෙමන්හංදිය ප්‍රදේශයේ කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකුගේ නිවසේ තිබී ගිනි අවි, පිස්තෝල සහ උණ්ඩ රැසක් අද (11) විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් සොයාගෙන තිබේ. එම නිවසේ තිබී බෝර 12 ගිනි අවි 6 ක්, මිලිමීටර් 9 වර්ගයේ පිස්තෝල දෙකක් සහ විවිධ වර්ගයේ උණ්ඩ 1600 ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හමු වී ඇත.