අගමැති උපදෙසින් රථවාහන 310 ක් නැවැත්වීමේ පහසුකම් සහිත රථගාලක ඉදිකිරීම් කටයුතු කොළඹදී ඇරඹේ.

Featured Political Sri Lanka Travel

කොළඹ නගරයේ නිතර පවතින රථ වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ඉදි කරමින් පවතින රථගාල් දොළහේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන රථගාල යූනියන් පෙදෙසේ ඉබ්බන්වල හන්දියේදී ඉදිකිරීමේ කටයුතු ඇරඹේ.

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් වන ආකාරයට රථවාහන තදබදයට පිළියම් යෙදීමට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලට අනුව කොළඹ නගරයේ මෙන් ම දිවයින පුරා රථාවහන තදබදය පවතින ප්‍රධානන නගරවල නව රථගාල් ඉදිකිරීමට නියමිතයි.

යෝජිත රථගාල් 12 න් කොළඹ කොටුව සහ නාරාහේන්පිට යන ප්‍රදේශවල රථගාල් දෙකක ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර ඉබ්බන්වල හන්දියේ දී ඉදිකෙරෙන්නේ තුන්වැනි රථගාලයි. එකවර රථවාහන 310 ක් නවතා තැබිය හැකි ඉබ්බන්වල හන්දියේ ඉදිකෙරෙන මෙම රථගාලේ වාහන නවතා තැබීමත් සමඟ ම දැනට එම ප්‍රදේශයේ පවතින වාහන තදබදය අවම වේ.