ජනපතිගේ නියෝගයෙන් හම්බන්තොට නාවික කඳවුර බදු භූමියෙන් ගලවයි

Featured Political Sri Lanka

හම්බන්තොට වරායේ චීනයට බදු දී ඇති කොටසේ මෙතෙක් පවත්වාගෙන ගිය ශ‍්‍රී ලංකා නාවික කඳවුර වහාම බදු නොදුන් ශ‍්‍රී ලංකාවට අයත් කොටසට ගෙන එන ලෙස ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා නියෝග කර ඇත. මේ සඳහා ජනාධිපතිවරයා චීන රජය සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු චීන බලධාරීන් ඊට එකග වී තිබේ.

මෙලෙස ශ‍්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව හම්බන්තොට වරායේ ශ‍්‍රී ලාංකික කොටසේ ස්ථාපිත කිරීම නිසා මුළු වරාය අවට මුහුදු කලාපයේ නාවික කටයුතු විමර්ශනය කිරීමට හැකිවන බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පැවසීය.