දෙවෙනි දෝෂාභියෝගයත් ට්‍රම්ප් ජයගනී

Featured Political World

පසුගිය ජනවාරි 6 වනදා සිදුවූ කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට පහර දීමේදී කැරලි ගැසීමට කැරලිකරුවන්ව උසි ගැන්වූ බවට චෝදනා කරමින් ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ දෙවෙනි දෝෂාභියෝගය පිළිබඳ නඩු විභාගයේ අවසන් තීරණය පිළිබඳව සෙනෙට් සභාවේ පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් ඔහුව එම චෝදනාවෙන් නිර්දෝෂ කර ඇත.

දෝෂාභියෝගය සම්මත කිරීමට සෙනෙට් සභාවේ සාමාජිකයින්ගේ ඡන්ද 67 ක් අවශ්‍ය නමුත් සෙනට් සභාවේ සභිකයින් 57 දෙනකු ඔහුව වරදකරු ලෙස ඡන්දය භාවිත කළ අතර 43 දෙනකු ඔහු නිවැරදිකරු ලෙස ඡන්දය භාවිත කර ඇත.