කෲඩියා සෙලනිකා බලන්න මෛත්‍රී යයි

Featured Political Sri Lanka

රටේ මහත් ආන්දෝලනයකට ලක්ව ඇති දාරළුවේ පිහිටි පඬුකරද ගස (කෲඩියා සෙලනිකා) සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු උචිතම ක්‍රියාමාර්ගය ගස ඒ ආකාරයෙන්ම තිබීම බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් නම්‍යශීලීව කටයුතු කරනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවත් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (14) පැවසීය.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ දාරළුවේ පිහිටි ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුතු පඬුකරඳ ගස නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව ය. එම ස්ථානයට හිටපු ජනාධිපතිවරයා පැමිණි අවස්ථාවේදී ප්‍රදේශයේ ජනතාව හා පරිසර සංවිධාන මෙම ගසෙහි  වටිනාකම සම්බන්ධයෙන් හා වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන් කළහ. සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයේ නියෝජිතයකු විසින් ගස සම්බන්ධයෙන් සකස් කරන ලද වාර්තාවක් මෙහි දී හිටපු ජනාධිපතිවරයාට බාරදුන්නේය.