නව පහසුකම් සහිත ආණමඩුව කාර්මික විද්‍යාලය අගමැති විසින් විවෘත කරයි

Education Featured Political Sri Lanka

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව කාර්මික අධ්‍යාපනය හා වෘත්තීය පුහුණුව තුළින් ආණමඩුව හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල තරුණ තරුණියන් සඳහා ගුණාත්මක පුහුණු අවස්ථා සලසා දී දේශීය සහ ජාත්‍යන්තරයට අවශ්‍ය නිපුණ කාර්මික ශිල්පීන් බිහිකිරීමේ මූලික අරමුණ ඇතිව ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආණමඩුව කලාපීය මධ්‍යස්ථානය, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මියගේ ආරාධනයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අතින් පසුගියදා විවෘත විය.

ඒ අනුව කලාපයට වඩාත් යෝග්‍යය වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියා NVQ 4 මට්ටමේ පාඨමාලාවක් පළමු පියවර වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා ආධුනික ආධුනිකාවන් සියයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පුහුණුව සඳහා තෝරාගෙන තිබේ. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා දීමටද කටයුතු යොදා තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මැතිතුමා, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන සනත් නිශාන්ත, ප්‍රියංකර ජයරත්න, ලොහාන් රත්වත්ත යන අමාත්‍යවරුන් සහ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ සභාපතිවරුන්, සිසු දරුදැරියන් ඇතුලු ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් සහභාගී විය.