ජනතාව දිරිමත් කරන්න කථානායකවරයා කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත ලබ‍ා ගනී

Coronavirus Featured Political Sri Lanka

කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් වැඩසටහන සදහා ජනතාව දිරිමත් කිරීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත නාරහේන්පිට යුද හමුදා රෝහලේදී ලබාගෙන ඇත.

එම අවස්ථාවට මෙරට ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා සහ යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ඇතුළු පිරිසක්ද සහභාගීවී ඇත.