වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතියේ මහකිතුල හා මහකිරුළ ජලාශවල ඉදිකිරීම් කටයුතු ඇරඹේ

Featured Political Sri Lanka

වාරි සෞභාග්‍යයා ග්‍රාමීය වැව්, අමුණු සහ වාරි ජල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමිව මහා පරිමාණ වාරි ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම යටතේ වයඹ පළාත් මහ ඇලේ අවසන් අදියරට අයත් මහකිරුළ සහ මහකිතුල ගබඩා ජලාශ ඉදිකිරීම් කටයුතු ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (16) ඇරඹිණි.

දශක ගණනාවක් උග්‍ර ජල හිඟයෙන් පීඩා විඳි ගල්ගමුව ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස පහක ජනතාවගේ පානීය සහ කෘෂි ජල අවශ්‍යතාවයට ස්ථීර විසඳුමක් ලෙස ඉදිවන මෙම ගබඩා ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ සියලු පියවරයන් වසර හතරක් ඇතුළත අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබෙන අතර, ඒ තුළින් ප්‍රධාන වැව් 8 ක් ඇතුළු ග්‍රාමීය වැව් 350 කට ජලය සැපයේ.ව්‍යාපෘතියෙන් ආවරණය වන සියලු ප්‍රදේශයන්හි ගොවි බිම් හෙක්ටයාර 12500 යල මහ දෙකන්නයම වගා කිරීම සඳහා හිඟයකින් තොරව වාරි ජලය පහසුවෙන් ලබා දීමට මෙම ගබඩා ජලාශ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියෙන් හැකිවේ.

අමාත්‍යවරුන් වන ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන සිරිපාල ගමලත්, අනුරාධ ජයරත්න, දයාසිරි ජයසේකර යන මහත්වරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් ද වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, වාරිමාර්ග සහ මහවැලි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරු, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ විශේෂ නියෝජිතයින් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙන්ම ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයන් රැසක් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.