මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තයේ කූඩාරම් ඉදිකිරීම තහනම් කෙරේ

Featured Sri Lanka Travel

මඩොල්සිම රෝබේරිය පුංචි ලෝකාන්ත භූමියේ කූඩාරම් ඉදිකිරීම සංචාරකයින්ට තාවකාලික තහනම් කළ බව මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සභාපති ලලිත් ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

පසුගිය දිනක ලෝකාන්තයේ  රාත්‍රී කාලයේ කූඩාරම් ඉදිකර එහි  විනෝදවෙමින් සිටි පිරිසක් අතරින් පුද්ගලයකු ප්‍රපාතයට ඇදවැටී සිටියදී දින තුනකට පසු යුද හමුදාව විසින් ඔහුගේ සිරුර සොයාගැනීමත් සමග එම භූමියේ පවතින අනාරක්ෂික භාවයට විසදුම් ලබාදෙන තෙක් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.