හෙරොයින් සමඟ දෙදෙනෙක් අඟුලානේදී අත්අඩංගුවට

Featured Sri Lanka

මොරටුව   අඟුලාන ප්‍රදේශ දෙකක සිදුකළ වැටලීම් දෙකකින් රුපියල් ලක්ෂ 40කට අධික වටිනා  හෙරොයින්  මත්කුඩු සමඟ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඊයේ (19) රාත්‍රියේදී අඟුලාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.