සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පොලිසියට හානි වන ප්‍රකාශයක් කළ උප පොලිස් පරීක්ෂකගේ වැඩ තහනම්

Featured Sri Lanka

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෞරවයට හානිදායක වන අයුරින්  අපකීර්තිමත් ප්‍රකාශයක් කරමින්, එය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණයවීමට කටයුතු කළ බව කියන අලුත්ගම පොලිසියේ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයාගේ වැඩ තහනම් කළ බව කළුතර දිස්ත්‍රික් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිශාන්  සිල්වා මහතා පැවසීය.  මෙලෙස වැඩ තහනමට ලක්ව ඇත්තේ සාමාන්‍ය රාජකාරිවල නිරතව සිටි නිලධාරියෙකි.