බදුල්ල මහ රෝහලේ වැඩට හමුදාව

Featured Sri Lanka

බදුල්ල මහ රෝහලේ සියලු කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය අද (24) වැඩවර්ජනයක නිරතව සිටින අතර, මේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය කටයුතු ආවරණය කිරීම සඳහා බදුල්ල එළදලුව යුද හමුදා කඳවුරේ යුද හමුදා සාමාජිකයන් 50 දෙනෙකු යෙදවා තිබේ.

රැකියා ලක්ෂයේ වැඩසටහන යටතේ බහුකාර්ය සංවර්ධන විශේෂ කාර්ය බළකා දෙපාර්තමේන්තුව හරහා  බඳවා ගනු ලැබූ පිරිස රෝහල්වලට අනුයුක්ත කිරීම මගින් දැනට සේවය කරන සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක,  උපස්ථායක යන කාර්ය මණ්ඩල වල ශ්‍රේණීන් පහත වැටීමක් වන බවද, එය නිවැරදි කරන ලෙස ද බලකරමින්  සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිය සමිති එකමුතුව දෙදින වැඩ වර්ජනයක්  බදුල්ල මහ රෝහලේදී  අද ක්‍රියාත්මක කළේය.