නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයක් හුදකලා කෙරේ

Coronavirus Featured Sri Lanka

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ චැපල්ටන් වත්තේ PS කොටස මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.