නීතිඥ සංගමයේ සභාපති සාලිය පීරිස්

Featured Political Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 26 වැනි සභාපතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා ඊයේ (24) තේරී පත්විය.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 2021/2022 පාලන කාලය සඳහා සභාපතිවරයා තෝරා පත් කරගැනීමට පැවැති නිලවරණයේදී වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගනිමින් 26 වැනි සභාපතිවරයා වශයෙන් සාලිය පීරිස් මහතා පත්වුණු බව නිලවරණයේ තේරීම්භාර නිලධාරියා වශයෙන් කටයුතු කළ සොලිස්ටර් ජනරාල් සංජය රාජරත්නම් මහතා ඊයේ රාත්‍රියේ ප්‍රකාශ කළේය.