එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමඟ ගැටලු හදාගන්න එපා – කරු ජයසූරිය

Featured Political Sri Lanka

රට දැවැන්ත අර්බුදයකට පත්ව ඇති අවස්ථාවක ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමඟ ගැටලු ඇති කර නොගැනීමට රජය වගබලා ගත යුතු බව  සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ  සභාපති හිටපු කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය යම් දැඩි තීරණයකට යොමු වුවහොත් එයින් ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්වනු ඇති බවත් ජයසූරිය මහතා සඳහන් කළේය.

සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය කොළඹ ජානකී හෝටලයේදී කැඳවූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පවසයි.