කොරෝනා එන්නත් ලක්ෂ 5 ක් අද දිවයිනට

Coronavirus Featured Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාව විසින් මිළදි ගනු ලබන කොරෝනා එන්නත් තොගයෙන් කොටසක් එනම් ලක්ෂ 5 ක් අද (25) දිනයේදි ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ලැබිමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය තහවුරු කරයි.