මාධ්‍යවේදි ජමාල් කෂෝගිගේ ඝාතනය පිටුපස සෞදි ඔටුන්න හිමි කුමරු

Featured Political World

2018 වසරේදී සෞදි මාධ්‍යවේදියෙකු වන ජමාල් කශෝගි ඝාතනය කිරීමට සෞදි ඔටුන්න හිමි කුමරු මොහොමඩ් බින් සල්මාන් විසින් අනුමත කළ බව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද බුද්ධි වාර්තාවක් සොයාගෙන තිබේ.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවෙන් ‘කශෝගි අල්ලා ගැනීමට හෝ මරා දැමීමට’ සෞදියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු අනුමත කළ බව සඳහන් වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.