කෘෂි අපනයන කලාප පිහිටුවීමේ වැඩසටහන ආරම්භ වෙයි

Featured Political Sri Lanka

“සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්තියට අනුව අපනයන කෘෂි කලාප ඇති කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 27 දින පෙරවරුවේ ඓතිහාසික කසාගල රජමහා විහාරස්ථානයේ දී ආරම්භ විය.

රට පුරා කෘෂි අපනයන ගම්මාන හෝ කලාප පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කෘෂි අපනයන ගම්මානය/කලාපය ට ආරම්භය තබමින් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ටීජේසී අඹ පැළයක් සිටවූයේය. අනතුරුව ඉහළ අලුත් වැවට අග්‍රාමාත්‍යතුමා මත්ස්‍යයන් මුදා හැරියේය.

මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ප්‍රදේශවාසීන්ට අඹ, කජු හා ගම්මිරිස් ඇතුළු අපනයන බෝග පැළ බෙදා දෙනු ලැබුවේය. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව අනෙකුත් බෝගවලට අමතරව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කජු පැළ 100000ක් වගා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාව සැලසුම් කර තිබේ.