නෝනාගම වෝටර් පාර්ක් ජල උද්‍යානය අගමැති විවෘත කරයි

Featured Political Sri Lanka

නෝනාගම වෝටර් පාර්ක් ජල උද්‍යානය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ (27) පස්වරුවේ විවෘත කරනු ලැබුවේය.

දකුණු පළාත් පරිසර අමාත්‍යංශය, රුහුණු සංචාරක කාර්යංශය සහ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ අරමුදල් සහ සම්පත් යොදා ගනිමින් රුපියල් ලක්ෂ 58ක වියදමෙන් මෙම ජල උද්‍යානය නිම කර තිබේ. අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති එම්.ආර්.පී දර්ශන සංජීව මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව කතරගමට-අතරමග ව්‍යාපෘතියේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස මෙම උද්‍යානය සංවර්ධනය කර ඇත.