ගම්පහ වික්‍රමආරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය නිල වශයෙන් විවෘත වෙයි

Education Featured Sri Lanka

මෙරට ප්‍රථම දේශීය වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය ලෙස , ගම්පහ වික්‍රමආරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම අද (1) පෙරවරුවේ සිදු කෙරිණි.

මෙරට 16 වන ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය ලෙසින් අද දින මෙම විශ්ව විද්‍යාලය නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්    මහාචාර්ය කපිල ලියනගේ, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග, උප සභාපතිනී ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ජනිතා ලියනගේ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු මැති ඇමැතිවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.