යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වෙයි

Featured Political Sri Lanka

පස්වන යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී  ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (1) මහරගම තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී ආරම්භ කෙරිණ.

දිවයිනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පදිංචි තරුණ  මන්ත්‍රීවරුන් 331 දෙනකු සහ විශ්ව විශ්වවිද්යාල හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වලින් මන්ත්‍රීවරුන් 29 දෙනෙකු මෙවර යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරයි.