වේල්ල වීදියෙන් කාන්තා මළ සිරුරක් සොයාගැනේ

Featured Sri Lanka

කොළඹ, වේල්ල වීදියේ ස්ථානයක තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් හමුව ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

එම කාන්තාවගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ තොරතුරු මෙතෙක් ඔවුන්ට ලැබී නොමැති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේය.