ගම්පහ රෝහලේ සේවක වැඩ වර්ජනයක්

Coronavirus Featured Political Sri Lanka

කොවිඩ්-19 වයිරසය හේතුවෙන් හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට ලබාදී ඇති දින පහක සේවයෙන් පසුව දෙදිනක විවේකය ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා ගම්පහ මහ රෝහලේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය අද (1) උදෑසන සිට සේවා කටයුතු වලින් බැහැරව සිටීමේ වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයක නිරතව සිටිති.

කොවිඩ්-19 වසංගතය හමුවේ රෝහල් කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය ද අනතුරුදායක තත්ත්වයක් යටතේ කටයුතු කරන බැවින් බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛය මගින් හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දෙන දෙදිනක විවේක නිවාඩුව ඉල්ලා සේවයෙන් බැහැරව සිටින බව ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සෞඛ්‍ය සේවා සංගමයේ ගම්පහ රෝහල් ශාඛා සභාපති  ආර්. කේ. පී .රත්නායක මහතා පැවසීය.