පරිත්‍යාග ලෙස චීනය ලබාදෙන COVID-19 එන්නත් තොගය පිලිපීනයට

Coronavirus Featured World

පරිත්‍යාග ලෙස චීනය ලබා දෙන COVID-19 එන්නත් තොගය පිලිපීනයට ළඟා වේ.චීනය පරිත්‍යාග කළ එන්නත් තොගයක් පිලිපීනයේ මැනිලා නුවරට ලඟා වී ඇත.

එම එන්නත් තොගය නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ චීනයේ බෙයිජිං Sinovac life science සමාගම විසිනි. එය පිලිපීනය ලබාගත් ප්‍රථම එන්නත් තොගයයි.

එරට ජනාධිපති Rodrigo Roa Duterte මහතා සහ පිලිපීනයේ සිටින චීන තානාපති Huang Xilian මහතා ගුවන් තොටුපළට පැමිණ එන්නත පොදුවේ පිළිගත්හ.

ඊට අමතරව, චීන මහජන විමුක්ති හමුදාව පිලිපීන හමුදාවට පරිත්‍යාග කළ එන්නත් තොගයක් ද එම ගුවන් යානයෙන්ම පිලිපීනයට ළඟා වී ඇත.