“සමාජ යටිතල පහසුකම්” අනුකමිටුවේ මංගල රැස්වීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී

Featured Political Sri Lanka

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායේ “සමාජ යටිතල පහසුකම් “අනුකමිටුවේ මංගල රැස්වීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ ( 03) පෙරවරුවේ පැවැත්විණි.

“ගම සමග පිළිසදරක් වැඩ සමඟ යළි ගමට” වැඩසටහනට සමගාමීව ජනතා ප්‍රශ්න කෙරෙහි කඩිනම් අවධානය යොමු කිරීම මෙහි අරමුණය.

අධ්‍යාපන, ජනමාධ්‍ය, කම්කරු, ප්‍රවාහන,වෙළඳ ,සෞඛ්‍ය යන අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ගණනාවක අමාත්‍යවරුන්, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් හා නිලධාරීන් මෙම කමිටුව නියෝජනය කරයි.