දරුවන් සඳහා දුරස්ථ අධ්‍යාපන පහසුකම් ඉහළ නැංවීමට සහාය වීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් – අධ්‍යාපන ඇමති

Education Featured Political Sri Lanka

පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය හමුවේ බොහෝ දරුවන් නිවසටම සීමා වී සිටින මෙවන් සමයක දුරස්ථ අධ්‍යාපන පහසුකම් ඉහළ නැංවීමට සහාය වීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බවත් එය මැනවින් හඳුනා ගනිමින්,ඒ සඳහා සහාය වීම අතිශයින් අගය කළ යුතු බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා පැවසීය .

සමාගමක අරමුණ ලාභ ලැබීම වුවත් ලැබෙන ලාභයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සමාජයේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් යොදාගැනීමට දිගින් දිගටම කටයුතු කළ සමාගමක් ලෙස නෙස්ලේ සමාගම හඳුන්වා දිය හැකි බවද අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

දරුවන්ගේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සහාය වීමත් ඔවුන්ගේ ශාරීරික ක්‍රියාශීලීභාවය වැඩි කිරීමත් අරමුණු කරගනිමින් මයිලෝ වෙතින් හඳුන්වාදෙන ලද ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ ජයග්‍රහක දරුවන්ට ලැප්ටොප්, ටැබ්, රීලෝඩ් පහසුකම් ඇතුළු ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (03) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පැවති විශේෂ උත්සවයේ දී අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේය.