වතු නිවාස ඉදිකිරීම අද දැරණියගලින් ඇරඹේ

Featured Political Sri Lanka

වතුකරයේ ලැයිම් කාමරවල ජීවත්වන අසරණ පවුල් වෙනුවෙන් නොමිලේ නිවාස ලබා දීමේ වැඩසටහන ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි දැරණිගල, මාලිම්බොඩ තේ වතු යායෙන් අද ආරම්භ කෙරේ.

නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා, වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටි තල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොංඩමන්, සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා, තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වතු නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.