වී මෙට්‍රික් ටොන් 05ක් සහල් කළ හැකි ජංගම සහල් නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයක්

Featured Sri Lanka Tech

පැයක කාලයක් තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් 05ක් සහල් කළ හැකි ජංගම සහල් නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයක් නව නිපැයුම්කරුවෙකු වන විකුම් සම්පත් දිඹුල්ගස්තැන්න මහතා ඊයේ කෘෂිකර්ම අමාතය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයේදී.රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ මහත්මිය ද එම අවස්ථාවට එක් වුණා.

නව නිපැයුම්කරුවකු වන දිඹුල්ගස්තැන්න මහතා හඳුන්වා දෙන මෙම නව යන්ත්‍රය මඟින් තෙත වී වියලා ගැනීමටත්,වී තම්බා ගැනීමටත් හැකි වන පරිදි නිර්මාණය කර තිබෙනවා.එසේම අඩි 40ක බහාලුමක නව යන්ත්‍රය සවිකොට කමතටම ගොස් වී සහල් කිරීමට නව යන්ත්‍රයට හැකියි.ස්වයංක්‍රීයව වී යන්ත්‍රයට ඇතුළත් කර ගන්නා අතර, වී තැම්බීමත්, වියලා ගැනීමත්, අනතුරුව ගල් වැලි ඉවත් කළ පිරිසිදු සහල් ස්වයංක්‍රීයව නිෂ්පාදනය මෙම නව යන්ත්‍රය මඟින් සිදු කෙරේ. සමස්ථ කාර්යයයට සේවකයන් දෙදෙනෙකු ප්‍රමාණවත් වන අතර, ඉතිරි සියල්ල ස්වයංක්‍රීයව සිදු වීම නව යන්ත්‍රයේ විශේෂත්වයකි. මහා පරිමාණ හාල් මෝල් හිමියන් කිහිපදෙනෙකු මෙරට වී සහ සහල් මාෆියාවක් පවත්වා ගෙන යන අතර, ගොවියාත්, පාරිභෝගිකයාත් එම මාෆියාවෙන් රැක ගැනීමට මෙම නව යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළ බව, මෙහි නිපැයුම්කරු විකුම් සම්පත් දිඹුල්ගස්තැන්න මහතා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.මෙම යන්ත්‍රයේ පේටන්ට් බලපත්‍රය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට පැවරීමට සූදානම් බව ද මෙහි නිපැයුම්කරු අමාත්‍යවරයාට ප්‍රකාශ කළා.

මෙම නව යන්ත්‍රය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විශාලත්වයකින් සකස් කොට පළමු යන්ත්‍රය නිර්මාණය කිරීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා පියවර ගැනීමට අමාත්‍යවරයා මෙහිදී උපදෙස් දුන්නා.ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මට්ටමින් එක් යන්ත්‍රය බැගින් ලබා දී අතරමැදි මාෆියාවටත් පිළිතුරු දිය හැකි බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.ගොවියාටත්,පාරිභෝගිකයාටත් සාධාරණ මිලක් මෙම යන්ත්‍රය ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දිවයින පුරා ආවරණය වන ලෙස ලබා දීමෙන් හැකිවන බව නිපැයුම්කරු ප්‍රකාශ කළා. සතොස හා සමූපකාර හරහා සහල් අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට ද නව යන්ත්‍රයන් ඉතා වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට ද හැකියි.