ජාතික පාසල් නගා සිටුවීම ලබන අප්‍රේල් මාසයේ සිට ආරම්භ කෙරේ – අධ්‍යාපන ඇමති

Education Featured Political Sri Lanka

දැනට පවත්නා පාසල් විෂයමාලා අන්තර්ගතය රටේ වත්මන් ආර්ථික අවශ්‍යතා සහ රැකියා අවස්ථා සමඟ නොගැලපෙන බවත් රජය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබන නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ විෂයමාලා නවීකරණය ප්‍රමුඛ අංගයක් වන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය. මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ සහ මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ අලුතින් ඉදිකෙරෙන ගොඩනැගිලි නිරීක්ෂණය කිරීමට එම විද්‍යාල පරිශ්‍රය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ දී අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ ය.

පාසල් විෂය මාලාව පමණක් නොව, මෙරට විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලාවන් ද නූතන රැකියා වෙළෙඳපොළ අවස්ථා සමඟ බද්ධ නොවන බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා තොරතුරු තාක්ෂණය, පරිගණක තාක්ෂණය වැනි විෂයන්හි නව දැනුම විෂයමාලා අන්තර්ගතයට එක් කිරීමට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා පියවර ගනු ලබන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය