යාන් ඔය මැටි නිධිය ආශ්‍රිතව උළු කර්මාන්ත පුරයක් සැකසීමට පරිසර අමාත්‍යාංශයේ අවධානය

Business Featured Political Sri Lanka

අප රටේ උළු කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය මැටි හිඟකම නිසා දේශීය උළු කර්මාන්තය බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බව උළු කර්මාන්ත කරුවන් හා පැවැති සාකච්ඡාවක දී පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට ඔවුන් පෙන්වා දී තිබිනි.


භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් හඳුනාගෙන ඇති පරිදි විශාල මැටි නිධි දෙකක් යාන්ඔය හා අම්පාර ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබෙන බව අනාවරණය වී ඇත. එමනිසා යාන් ඔය මැටි නිධිය පිළීබඳව කරුණු සොයා බැලීම සඳහා පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් පසුගිය දා  යාන් ඔය මැටි නිධීය පිළීබඳව සොයාබැලීමට එහි ගියහ. මෙම අවස්ථාවට හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වන තිස්ස කරලියද්ද, භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොළ, හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරිහු පිරිසක් ද සහභාගි වූහ.


2021 වසර අවසානයට පෙර පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් රජයේ ගොඩනැගිලි සඳහා ඇස්බැස්ටස් භාවිතය සීමා කිරීමේ අරමුණීන් මූළික පියවර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව ආරම්භක පියවරක් වශයෙන් අලුතින් ඉදි කරන පෙර පාසැල් ගොඩනැගිලි හා පාසැල් ගොඩනැගිලිවලට ඇස්බැස්ටස් යොදා ගැනීම තහනම් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එමනිසා ඒ වෙනුවට විකල්පයක් ලෙස උළු නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ යුතුය. ඒ සඳහා දේශීය උළු කර්මාන්තය කෙරෙහි බලපා තිබෙන මැටි හිඟයට පිළියමක් ලෙස යාන්ඔය හා අම්පාර මැටි නිධිවලින් අවශ්‍ය මැටි ලබා දීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා තිබේ. මෙම මැටි නිධි දෙකෙහි ඇති මැටි ප්‍රමාණය වසර 200කට තරම් ප්‍රමාණවත් බව ද හෙළිදරව් වී තිබේ.

යාන් ඔය ඉදි කිරීමේ දී කපා ඉවත දමන ලද මැටි ටොන් සිය ගණනක් මේ වනවිට එහි තැන් තැන් වල ගොඩ ගසා තිබේ. එමනිසා යාන් ඔය ආශ්‍රිතව උළු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත පුරයක් ස්ථාපිත කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.