ප්‍රතිසංස්කරණය කළ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත වෙයි

Business Featured Political Sri Lanka

ප්‍රතිසංස්කරණය කළ වසර 183ක් පැරණි පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු කොළඹ කොටුව යෝර්ක් වීදියේ පිහිටි ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය (Grand Oriental Hotel) ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ 18 රාත්‍රියේ විවෘත විය.

යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ දී ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය විකිණීම සඳහා ලංසු නිකුත් කරන ලෙස රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මේ බව සැලවීමත් සමඟ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටල (GOH) රැක ගනිමින් එය ප්‍රතිසංස්කරණය කොට ජාතියට දායාද කළ යුතු බවට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යතුමා උපදෙස් දී තිබිණි.

ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සෙලෙන්ඩිවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආයතන සහ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව එක්ව ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලයේ සිවු මහල් ගොඩනැගිල්ල මෙසේ ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත. මේ සඳහා වැය වැයකර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 225කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *