කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහ නාහිමි ජාතික, ආගමික ප්‍රශ්නවලදී ශාසන සම්ප්‍රදාය නොබිඳ රට වෙනුවෙන් කැප වුණා – ජනපති

Featured Political Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ උත්තරීතර මහානායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස නා හිමියන් ජාතික, ආගමික ප්‍රශ්නවලදී ශාසන සම්ප්‍රදාය රැකගෙන රට වෙනුවෙන් කැප වූ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසයි.

උන්වහන්සේ නිවුනු, සැනසුනු රටක් වෙනුවෙන් හැමවිටම රජයට සහ රාජ්‍ය නායකයන්ට අනුශාසනා කළ බව ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරයි.

කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ උත්තරීතර මහානායක, අග්ගමහා පණ්ඩිත, ගෞරවාර්හ අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස නා හිමිපාණන් වහන්සේගේ අදාහන පූජෝත්සවය අමතමින් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එසේ ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *