අක්කර 62,000 ක වන විනාශයක් සිදුවී නොමැති බව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් තහවුරු කරයි

Featured Political Sri Lanka

අක්කර 62,000 ක ප්‍රමාණයේ වන විනාශයක් කිසිසේත් සිදුවී නොමැති බව තමා ලේකම්වරයා වශයෙන් ඉතාම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බවත්, වනජීවී නිලධාරීන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් සුරක්ෂිතව කටයුතු කරන බවත් වනජීවී හා වනසංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පැවසුවේය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කළ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දක්වමිනි.

යම් යම් කුඩා ස්ථාන වල පුද්ගලයන් අනවසරයෙන් වනයට ඇතුල්වී වනය අල්ලා ගැනීමට සහ ඇතැම් අනවසර ක්‍රියාවන් සිදුකරන බවට වාර්තා වුනු බවද, එය සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වන අතර මිනිසුන් නිරන්තරයෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහාද, දර කැඩීමට, මී පැණි ලබාගැනීමට ආදී දේ සදහා වනයට ඇතුල් වන අතර එවැනි අවස්ථාද දිගින් දිගටම පාලනය කරගත නොහැකි තත්ත්වයන්ට පත්වුවහොත් එවැනි පුද්ගලයින්ටද නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇති බව ලේකම්වරයා පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *