රටේ වත්මන් නායකත්වයට සැලසුම් සහගතව පහරදෙනවා – වෙඬරුවේ උපාලි අනුනාහිමි

Featured Political Sri Lanka

රටේ වත්මන් නායකත්වයට සැලසුම් සහගතව පහරදෙමින් එම පාලනය බිඳ දැමීමේ උත්සාහයක් ක්‍රියාත්මක වීම කණගාටුවට කරුණක් බව අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ අනුනායක පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි හිමියන් පවසයි.

පොළොන්නරුව ගල් විහාරයේ පැවති අලුත් සහල් මංගල්‍යයට එක්වෙමින් උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේය.

“ජනතාව ජාතික නායකත්වයක් ගොඩනඟාගත් අවස්ථාවේදී එය කඩා දැමීමට හතරවටෙන් පහරදෙමින් සිටින පරිසරයක් අපට පේනවා. සිදුවෙන යහපත් පැත්ත අමතකකර එම කටයුතු සිදුවෙනවා. අපි ඒ ගැන කණගාටු වෙනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *