බන්ධනාගාර රැඳවියන් බැලීමේ අවස්ථාව සීමා කෙරේ

Featured Sri Lanka

අලුත් අවුරුදු සමයේ අමුත්තන් සඳහා බන්ධනාගාර රැඳවියන් බැලීමේ අවස්ථාව සීමා කර ඇති බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතා පවසයි.

මාසයකට එක් රැඳවියෙකුට අමුත්තන් දෙදෙනෙකු බැලීමට පමණක් අවස්ථාව හිමිවන බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මාසයකට එක්වරක් ලබාදෙන අවස්ථාව මෙවර සිංහල අවුරුද්දට හිමිවන බව ද පැවසු ඒ මහතා, අමුත්තන් රැසකට පැමිණ රැඳවියන් හමුවිය නොහැකි බව ද පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *