රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව තවත් පුළුල් වේ

Featured Political Sri Lanka

සමෘද්ධි සහ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වලට රුපියල් 5000 ලබාදීම නැවතත් අද (15) සිට ආරම්භ කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 5000 ලබා නොගත් පවුල්වලට අද සිට ඉදිරි දිනවලදී එම ආධාරය ලබාගත හැකි බව ද අමාත්‍යවරයා කියයි.

මේ අතර රාමසාන් උපාසයේ නිරත අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ද එම රුපියල් 5000ක දීමනාව හිමිවන බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *