අවුරුදු සමයේ හදිසි අනතුරු 39% කින් ඉහළට

Featured Sri Lanka

13 සහ 14 දිනයන්හිදී හදිසි අනතුරුවලට ලක්වූ පුද්ගලයින්  309 දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු ඒකකයට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 39 ක වර්ධනයක්.

මහාමාර්ගවල අනතුරු 77 ක්, වැටීම් අනතුරු 73 ක්, නිවසේ සිදුවූ අනතුරු 38 ක්, හිංසන ක්‍රියා අනතුරු 38 ක් සහ ගිනිකෙළි අනතුරු 04 ක් එම දින දෙකේදී වාර්තා වී ඇති බවයි කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ.

පසුගිය වසරේ මෙම දින දෙකේදී වාර්තා වී ඇත්තේ එක් ගිනිකෙළි අනතුරක් පමණක් බව ද එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *